Lưu ý
Người chơi cần nạp vcoin trước khi tiến hành mua gói. Thời gian reset lượt mua vào 00h mỗi ngày.

GÓI QUÀ 10 VCOIN

Mỗi ngày chỉ mua 01 lần duy nhất (lượt mua 0/1)
Giá: 10 Vcoin
Mua gói

GÓI QUÀ 50 VCOIN

Mỗi ngày chỉ mua 01 lần duy nhất (lượt mua 0/1)
Giá: 50 Vcoin
Mua gói

GÓI QUÀ 100 VCOIN

Mỗi ngày chỉ mua 01 lần duy nhất (lượt mua 0/1)
Giá: 100 Vcoin
Mua gói